Přihlášení

tematicky obrazek

Legislativa

PROBLEMATIKA

Změny v odpisech dlouhodobého majetku

POPIS ŘEŠENÍ:

Novela zákona o daních z příjmů č. 669/2004 Sb. přinesla do daní z příjmů řadu změn. Některé z nich se přímo dotýkají majetku, ať už jde o odpisy nebo o zrušení reinvestičního odpočtu.

Ukončení možnosti uplatňovat reinvestiční odpočty od základu daně

Reinvestiční odpočet ve výši 10, 15 nebo 20 % pořizovací ceny určitého nově pořízeného hmotného majetku v odpisových skupinách 1 až 3 je možné naposledy uplatnit pouze u majetku zaevidovaného do 31. 12. 2004. Novelizovaný zákon již ustanovení o možnosti odpočtu neobsahuje.

Určitou kompenzací za zrušení reinvestičních odpočtů má být možnost uplatnění zvýšených odpisů v prvním roce odpisování.

Změny v odpisech hmotného majetku v odpisových skupinách 1, 2 a 3

U těchto odpisových skupin se snižuje doba životnosti předmětů a zvyšují se tak odpisové sazby pro jednotlivé roky. K současným šesti odpisovým skupinám přibývá skupina 1a) (s nezměněnou dobou odpisování 4 roky), do které spadají osobní automobily a vozidla, která mají v technickém průkazu označení N1. Podle nových sazeb se budou za rok 2005 odpisovat i položky majetku zařazené v dřívějších letech. V posledním roce daňového odpisu tak nebude z důvodů provedené změny sazeb u již odpisovaného majetku uplatněn odpis ve výši celé nové sazby, ale pouze zbytek odpisu do nulové daňové zůstatkové ceny. )

Změna daňových odpisů již zařazeného majetku neznamená, že bychom museli pro rok 2005 měnit i účetní odpisy. Ty by měly pokračovat podle původního účetního odpisového plánu.

Možnost zvýšeného daňového odpisu v prvním roce odpisování §

Navýšení odpisů v prvním roce o 10, 15 nebo 20 % má být určitou náhradou zrušených reinvestičních odpočtů. Týká se obdobných položek hmotného majetku a vymezuje obdobné podmínky pro zvýšený odpis (netýká se však majetku převzatého do užívání na základě leasingové smlouvy). Z tohoto důvodu se dosavadní jedna tabulka sazeb pro odpisování podle skupin 1 až 3 nahrazuje 4 tabulkami (bez zvýšeného odpisu v prvním roce, se zvýšením odpisu o 10, 15, 20 %).

Odpisování nehmotného majetku

U nehmotného majetku se daňový odpis uplatňuje ve výši stanovené podle počtu měsíců odpisování. Na rozdíl od hmotného majetku toto daňové odpisování nelze přerušit.

Doba odpisování, pokud nevyplývá z licenční smlouvy, je stanovena následovně:

Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

36 měsíců (v roce 2004 však 48 měsíců)

Audiovizuální díla

18 měsíců

Zřizovací výdaje

60 měsíců

Licenční práva

podle smlouvy

Ostatní a není-li doba užití určena smlouvou

72 měsíců

ID: 1827
Datum: 31. 08. 2005
Produkt:

Zpracoval: Simona Plechatá
Moduly:

Kontakty

J.K.R. - Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@jkr.cz

J.K.R. - Divize Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@jkr.cz

J.K.R. - Divize Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@jkr.cztlacitko2